පිටු බැනරය

තිරසාර බව

තිරසාර බව

Colorcom හි සියලුම නිෂ්පාදන ස්ථාන රාජ්‍ය මට්ටමේ රසායනික උද්‍යානයේ පිහිටා ඇති අතර අපගේ සියලුම කර්මාන්තශාලා නවීන පහසුකම් වලින් සමන්විත වන අතර ඒවා සියල්ලම ජාත්‍යන්තරව සහතික කර ඇත.මෙමඟින් Colorcom හට අපගේ ගෝලීය ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා නිෂ්පාදන අඛණ්ඩව නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකියාව ලැබේ.
රසායනික කර්මාන්තය තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ප්රධාන අංශයකි.ව්‍යාපාර සහ සමාජය සඳහා නවෝත්පාදන ධාවකයක් ලෙස, වර්ධනය වන ලෝක ජනගහනයකට වඩා හොඳ ජීවන තත්ත්වයක් ලබා ගැනීමට අපගේ කර්මාන්තය එහි කාර්යභාරය ඉටු කරයි.
Colorcom සමූහය තිරසාරත්වය වැළඳගෙන ඇත, එය මිනිසුන්ට සහ සමාජයට බැඳීමක් ලෙසත්, ආර්ථික සාර්ථකත්වය සමාජ සාධාරණත්වය සහ පාරිසරික වගකීම් සමඟ සම්බන්ධ වන උපාය මාර්ගයක් ලෙසත් වටහාගෙන ඇත.“මිනිසුන්, ග්‍රහලෝකය සහ ලාභය” තුලනය කිරීමේ මෙම මූලධර්මය අපගේ තිරසාර අවබෝධයේ පදනම සාදයි.
අපගේ නිෂ්පාදන සෘජුවම සහ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ නවෝත්පාදනවල පදනම ලෙස තිරසාර අනාගතයක් සඳහා දායක වේ.මිනිසුන් සහ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමේ මූලික ප්‍රතිපත්ති මත අපගේ කන්ඩක්ට් මුල් බැස ඇත.අපගේ සේවකයින්ට සහ අපගේ වෙබ් අඩවිවල සේවා සපයන්නන් සඳහා යහපත් සහ සාධාරණ සේවා කොන්දේසි සඳහා අපි උත්සාහ කරන්නෙමු. මෙම කැපවීම ව්‍යාපාර සහ සමාජ හවුල්කාරිත්ව ක්‍රියාකාරකම්වල අපගේ සහභාගීත්වයෙන් තවදුරටත් පෙන්නුම් කරයි.